Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aantal wachtenden langdurige zorg gestegen

PW40en41 - 30-09-2022
Het aantal patiënten dat moet wachten op zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg is gestegen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Aantal wachtenden langdurige zorg gestegen

Uit de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van Zorg van de NZa blijkt dat het ziekenhuizen opnieuw nauwelijks lukt de uitgestelde zorg in te halen. Het aantal patiënten dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en de wachttijd zijn vrijwel hetzelfde gebleven.

In het afgelopen jaar is het aantal patiënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) niet eerder zo gestegen als nu. Het aantal wachtenden is in alle drie de sectoren – verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg een ggz – toegenomen, aldus de zorgautoriteit, die op dit moment nog niets kan zeggen over de oorzaak van de plotselinge stijging.

Verder blijkt uit de cijfers van de NZa dat ziekenhuizen de afgelopen weken de planbare zorg iets hebben opgeschaald: 45% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit, in augustus was dit 41%.

Document acties

gearchiveerd onder: langdurige zorg, wachtlijst
Back to top