Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Rol apotheker steeds belangrijker in samenwerking eerste lijn’

PW31en32 - 27-07-2022
Toenemende personeelstekorten en werkdruk in apotheken en andere zorginstellingen nopen tot meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn, concludeert ABN AMRO in het vandaag verschenen Brancherapport Apotheken. “Doordat het medicijngebruik toeneemt, wordt de rol van apothekers steeds belangrijker."
‘Rol apotheker steeds belangrijker in samenwerking eerste lijn’

De werkdruk in apotheken neemt niet alleen toe door personeelstekorten en vergrijzing, maar ook door geneesmiddelentekorten, stelt ABN AMRO. Volgens de bank zijn apothekers wekelijks gemiddeld zeventien uur kwijt aan het afhandelen van tekorten, die ontstaan door "problemen met productie en distributie, maar ook doordat Nederland met lage prijzen en een laag inwonertal geen aantrekkelijk afzetgebied is".

De kans op het ontstaan van tekorten kan worden verkleind als de productie van geneesmiddelen dichterbij huis wordt georganiseerd. “Bijvoorbeeld door apotheken medicijnen te laten bereiden”, staat in het Brancherapport Apotheken. De vanaf 1 januari 2023 verplichte ‘ijzeren voorraad’ ziet de bank als een positieve stap om geneesmiddelentekorten tegen te gaan.

Digitalisering

Om personeelstekorten en werkdruk het hoofd te bieden, biedt digitalisering uitkomst, meent ABN AMRO. “Digitalisering kan leiden tot een betere dienstverlening én kan de druk op personeel verlichten, zeker gezien de verwachting dat personeelstekorten verder toenemen”, stelt Rob Boelens, Sector Specialist Medisch bij de bank. Hij wijst erop dat bijna één op de zes apothekers op dit moment ouder is dan 60 jaar, waardoor een grote uitstroom van apothekers wordt verwacht. “Hierdoor kan de continuïteit van de farmaceutische zorg onder druk komen staan.”

De bank wijst erop dat steeds meer apotheken stappen zetten op het gebied van digitalisering, “waarbij online en offline elkaar versterken, bijvoorbeeld in de vorm van een bezorg- en herhaalservice in combinatie met online alerts”. Ook de uitgifteautomaat biedt uitkomst. “Wachtrijen worden korter en er is meer ruimte voor de patiënt”, aldus Boelens.

Toename medicijngebruik

Het Brancherapport Apotheken meldt verder dat sinds 2019 de uitgaven aan farmaceutische zorg per hoofd van de bevolking stegen met 3,1%, terwijl het medicijngebruik met 0,5% toenam. Met name in de leeftijdscategorie 21 tot 40 steeg dit meer dan gemiddeld. Mede door vergrijzing van de patiënt én het personeelsbestand neemt de zorgvraag verder toe waardoor de druk op apotheken steeds groter wordt. “Verder wint de rol voor de controle op geschiktheid, dosering en toedieningsvorm van geneesmiddelen aan belang doordat het medicijngebruik toeneemt, terwijl de schaarste aan geneesmiddelen groeit.”

 

Document acties

Back to top