Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Duurzaamheid moet meewegen bij keuzes hulpmiddelen’

PW38 - 15-09-2022
Duurzaamheid moet gaan meewegen bij het gebruik van hulpmiddelen. Naast veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid moet duurzaamheid een norm zijn voor ‘goede zorg’. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan VWS-minister Ernst Kuipers.
‘Duurzaamheid moet meewegen bij keuzes hulpmiddelen’

Materialen voor wondverzorging, handschoenen, chirurgische instrumenten en diagnostische testen zijn steeds vaker voor eenmalig gebruik. Inmiddels is het besef gegroeid dat de zorg duurzamer moet, maar initiatieven voor verduurzaming blijven kleinschalig, onder meer door gebrek aan tijd, geld en menskracht, schrijft de Gezondheidsraad in haar advies ‘Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg’.

Volgens de Gezondheidsraad is regie nodig van de overheid om een transitie in gang te zetten, waaraan alle partijen bijdragen die betrokken zijn bij ontwerp, productie en afvalverwerking van hulpmiddelen. Verder is intensieve interdepartementale samenwerking nodig om ervoor te zorgen dat de overgang naar een circulaire zorg op gang komt. En in (Europese) wet- en regelgeving moeten duurzaamheidseisen voor hulpmiddelen worden verankerd, aldus de raad, die benadrukt dat Nederland daarin een voortrekkersrol zou moeten nemen.

Opleiding zorgpersoneel

Ook instellingen moeten duurzaamheid als waarde gaan opnemen in hun strategische visie, inkoop en zorgverlening. Verder verdient duurzaamheid een plek in medische richtlijnen en in de opleiding van zorgpersoneel.

Ten slotte adviseert de Gezondheidsraad duurzame innovatie te stimuleren door kennis uit de publieke en private sector beter te laten samenkomen en onderzoek te bevorderen naar onder meer de milieu-impact van hulpmiddelen.

Document acties

gearchiveerd onder: hulpmiddel, Duurzaamheid
Back to top