Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vergunning voor parallelimport tetanusantistoffen

20-10-2021
Als oplossing voor langdurige tekorten aan tetanusantistoffen in Nederland is een parallelhandelsvergunning afgegeven voor Tetagam-P, oplossing voor injectie. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Vergunning voor parallelimport tetanusantistoffen

Door productieproblemen was er sinds 2016 een tekort aan het TetaQuin (RVG 17058), oplossing voor injectie, waardoor er geen geneesmiddel met tetanusantistof meer beschikbaar was in Nederland.

In deze periode heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toestemming gegeven de tetanusantistoffen uit het buitenland op artsenverklaring aan Nederlandse patiënten te leveren, op basis van de Geneesmiddelenwet. Deze toestemming komt te vervallen nu een parallelregistratie voor Tetagam-P (RVG 128188//17058) is afgegeven.

De inspectie verzoekt apothekers, fabrikanten en groothandelaren eerst de voorraad op te maken, voordat zij het geregistreerde alternatief bestellen. 

Bloedplasma

Tetanusantistoffen werken tegen giftige stoffen die geproduceerd worden door Clostridium tetani, een bacterie die in het lichaam kan komen via een wond met vuil daarin. Het geneesmiddel bestaat uit antistoffen die uit bloedplasma van doneren worden gehaald.

Document acties

Back to top