Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: verzekeraars moeten zich meer onderscheiden

PW42 - 15-10-2021
Zorgverzekeraars moeten minder concurreren op premie en zich meer onderscheiden via de zorginkoop en dienstverlening aan verzekerden. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor Zorgverzekeringen 2021.
NZa: verzekeraars moeten zich meer onderscheiden

Zorgverzekeraars kunnen zich onderscheiden, volgens de NZa, door meer zorginhoudelijke afspraken te maken of door niet meer bij alle zorgaanbieders bepaalde zorg in te kopen. Verzekerden met zo’n polis krijgen dan toegang tot die zorgverleners die echt werk maken van passende zorg en dus alleen zorg leveren die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren.

Polissen zijn vaak nog weinig onderscheidend, concludeert de NZa, en er zijn nog steeds vrij veel bijna identieke polissen die als verschillende polissen in de markt worden gezet. Ook ligt de focus nog te veel op prijs en op jonge en gezonde overstappers.

Verder vindt de zorgautoriteit het van groot belang dat verzekerden de gevolgen van hun keuze voor een polis overzien. Goede begeleiding van verzekerden is daarvoor cruciaal.

Preventie

Onderwerpen zoals preventie, de juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking in de regio en duurzaamheid kunnen voor verzekerden ook belangrijk zijn, maar volgens de NZa brengen zorgverzekeraars dat nog te weinig onder de aandacht.

Positief is dat zorgverzekeraars meer nadruk leggen op gezondheid en het voorkomen van zorg door het eigen risico voor bepaalde zorg niet toe te passen.

Budgetpolissen

Verder blijkt uit de monitor dat zorgverzekeraars in 2020 een positief resultaat hadden op de uitvoering van de zorgverzekeringswet van ongeveer € 41 per verzekerde. Dit komt omdat er door corona minder zorg wordt geleverd. Het positieve resultaat hebben zorgverzekeraars gebruikt om de zorgpremies in 2021 te verlagen.

Het aantal polissen groeide dit jaar van 55 naar 57 en het aantal overstappers veranderde nauwelijks. Het aantal verzekerden met een budgetpolis is gestegen naar 3,19 miljoen (18,4%). Restitutiepolissen waren minder populair: het aantal verzekerden met zo’n polis is gedaald naar 2,58 miljoen (14,9 %).

Document acties

Back to top