Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ipilimumab met nivolumab niet vergoed uit basispakket

PW34 - 17-08-2021
De minister van Medische Zorg kan ipilimumab in combinatie met nivolumab niet opnemen in het basispakket van de zorgverzekering, tenzij onderhandelingen met de fabrikant uitkomen op een lagere prijs. Dat concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Ipilimumab met nivolumab niet vergoed uit basispakket

Volgens het zorginstituut is de combinatie van ipilimumab (Yervoy) met nivolumab (Opdivo) effectief bij de behandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker, en vergelijkbaar met het effect van al bestaande behandelopties, maar de prijs is te hoog. Deze behandelopties zorgen voor een aanzienlijke levensverlenging.

Ipilimumab in combinatie met nivolumab en twee cycli van platina-bevattende chemotherapie is geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. Het gaat om deze vorm van longkanker bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie.

Sluis dure geneesmiddelen

Ipilimumab is voor deze en voor alle toekomstige indicaties door de minister geplaatst in de sluis voor dure geneesmiddelen. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als er een positief pakketadvies is van ZIN, er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik en de minister voor Medische Zorg succesvol met de fabrikant heeft onderhandeld over een prijsverlaging.

Voor alle bewezen effectieve indicaties van nivolumab is al een financieel arrangement afgesloten.

Huidkanker

De combinatie van ipilimumab en nivolumab is ook geregistreerd voor de behandeling van gevorderde (niet te opereren of uitgezaaide) huidkanker bij volwassenen. Daarnaast is de combinatie geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde niercelkanker met een specifiek risicoprofiel bij volwassenen.

Document acties

Back to top