Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meeste burgers accepteren maatregelen tegen corona

18-05-2020
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking accepteert dat de maatregelen in verband met het coronavirus ‘zolang als nodig’ blijven gelden, maar het draagvlak voor sommige maatregelen daalt. Dat blijkt uit een eerste peiling van eind maart en uit een derde van begin mei, uitgevoerd door het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Meeste burgers accepteren maatregelen tegen corona

Goed handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden. Het percentage van de bijna drieduizend respondenten dat zegt dat deze hygiënemaatregelen zolang als nodig is mogen duren, nam eerst toe en blijft daarna even hoog (83% en 82%), blijkt uit een vragenlijst van het Nivel die tot nu toe drie keer is afgenomen. Nivel voert het onderzoek uit op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor de maatregel ‘thuisblijven bij koorts of milde verkoudheidsklachten’ neemt het draagvlak toe: van 72% naar 77%. Ook voor het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen is een lichte stijging te zien: van 70% naar 73%.

Significante daling

Het draagvlak voor het afstand houden op 1,5 meter en het verbod op groepsvorming in de publieke ruimte daalde bij de laatste peiling. Bij het zoveel mogelijk thuisblijven en het sluiten van scholen, horeca en sportclubs is volgens Nivel zelfs sprake van een significante daling: 53% tot 56% vindt dat deze maatregelen zo lang als nodig mogen duren.

Tot nu toe is één keer – begin mei – de menig gemeten over het verbod om op bezoek te gaan in verpleeghuizen, bijna de helft (47%) van de ondervraagden blijkt het hiermee eens te zijn en 9% is tegen te maatregel.

 

 

 

Document acties

Back to top