Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

COVID-19 zorgt voor toename therapietrouw longpatiënten

PW 22/23 - 25-05-2020
De therapietrouw van patiënten met astma en COPD is flink toegenomen sinds het begin van de coronacrisis, blijkt uit Amerikaans onderzoek. In de eerste drie maanden van dit jaar verbeterde het gebruik van inhalatiemedicatie onder ruim zevenduizend patiënten met 14,5%. De therapietrouw nam het meest toe bij ouderen.
COVID-19 zorgt voor toename therapietrouw longpatiënten

Hoewel de onderzoekers geen hard bewijs hebben voor de directe relatie tussen de uitbraak van de coronapandemie en beter gebruik van inhalatiemedicatie, is het volgens hen aannemelijk dat longpatiënten therapietrouwer zijn geworden door COVID-19. Door hun medicijnen goed te gebruiken willen ze voorkomen dat hun longproblemen worden aangezien voor symptomen van het virus en lopen ze minder risico op exacerbaties waarvoor ze mogelijk naar de spoedeisende hulp zouden moeten.

In het ziekenhuis bestaat bovendien de kans COVID-19 op te lopen, terwijl het personeel hard nodig is om kritieke coronapatiënten te behandelen.
“Ik denk dat de gunstige effecten ook kunnen worden verklaard doordat men meer dagelijkse routine heeft door het langdurige thuisblijven”,  zo analyseert Job van Boven, universitair docent doelmatig geneesmiddelgebruik in het UMCG, de onderzoeksgegevens. “De vraag is of dit effect beklijft als mensen hun normale ritme weer oppakken.”

Van Boven, die tevens voorzitter is van de SIG Long van de KNMP, merkt verder op dat hij naast de langetermijneffecten op therapietrouw ook benieuwd is naar de klinische effecten op exacerbaties en ziektecontrole. “Uiteraard is daarbij ook een goede inhalatietechniek van belang.”

Document acties

gearchiveerd onder: therapietrouw, longpatienten, COVID-19
Back to top