Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Betere levensverwachting bij nierfalen door dapagliflozine

PW37 - 03-09-2020
Dapagliflozine verlaagt het risico op nierdialyse, ziekenhuisopname door hartfalen en sterfte bij patiënten met chronische nierziekte met 44%. Dat blijkt uit onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Betere levensverwachting bij nierfalen door dapagliflozine

Het geneesmiddel dapagliflozine wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten te verlagen. In de studie DAPA-CDK in het UMCG is het effect van dit middel onderzocht op patiënten met nierfalen met en zonder diabetes type 2.

Uit de gegevens van ruim vierduizend patiënten bleek dat het geneesmiddel grote effecten zonder bijwerkingen heeft, ook bij patiënten zonder diabetes. Dapagliflozine is, volgens de onderzoekers, een uitstekend middel om bovenop de al gangbare bloeddrukverlagers voor te schrijven, om zo de nieren beter te beschermen en nierdialyse, ziekenhuisopname en sterfte door cardiovasculaire oorzaak of nierfalen te voorkomen.

De onderzoekers zijn in gesprek met de geneesmiddelagentschappen om de indicatie van het geneesmiddel te veranderen, zodat het ook gebruikt en vergoed kan worden voor patiënten met chronische nierziekte. Daarnaast moet het ook nog opgenomen worden in de richtlijnen voor de behandeling van nierziekte.

Verder is het van belang dat artsen zich realiseren dat dapagliflozine deze werking heeft en dat patiënten zelf ook aan artsen vragen of ze voor het middel in aanmerking komen.

Het onderzoek in het UMCG werd geleid door hoogleraar klinische farmacologie Hiddo Lambers en David Wheeler, hoogleraar niergeneeskunde van het University College London. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.

 

Document acties

Back to top