Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Axicabtagene ciloleucel in basispakket

PW17 - 21-04-2020
Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) wordt opgenomen in het basispakket na succesvolle onderhandeling over de prijs.
Axicabtagene ciloleucel in basispakket

De prijsafspraken gelden tot en met 2021. Axicabtagene ciloleucel is bedoeld voor de behandeling van patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-lymfoom en primair mediastinaal grootcellig B-lymfoom na twee of meer lijnen systemische therapie.

Document acties

Back to top