Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek krijgt waarschuwing voor onjuist declareren

PW 31/32 - 17-07-2020
Voor het onjuist declareren van een poliklinische medicijncheck heeft Poliklinische Apotheken Midden-Brabant een waarschuwing gekregen. De apotheek voerde niet in alle gevallen een gesprek met patiënten, wat wel een voorwaarde is om te mogen declareren. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Apotheek krijgt waarschuwing voor onjuist declareren

De NZa heeft onderzoek gedaan naar de Tilburgse poliklinische apotheken De Donge en De Leij, beide handelsnamen van de rechtspersoon Poliklinische Apotheken Midden Nederland B.V., nadat een melding was binnengekomen dat patiënten verplicht hun medicijngebruik moesten laten controleren voorafgaand aan een polikliniekbezoek. In 2018 hebben de apotheken deze medicijnchecks uitgevoerd in het ziekenhuis.

Van de apotheek kregen patiënten te horen dat de medicijncheck nodig was om het actuele medicijngebruik op te nemen in het nieuwe Elektronische Patiënten Systeem (EPD). Voor deze controle declareerde Poliklinische Apotheken Midden Nederland de prestatie ‘Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniek’, maar deze prestatie is hiervoor niet bedoeld.

Actueel medicatieoverzicht

Volgens de zorgautoriteit voerde de apotheek niet in alle gevallen een gesprek met de patiënt na afloop van de dagbehandeling of het bezoek aan de polikliniek, terwijl dit een voorwaarde is voor het mogen declareren van deze prestatie.

Ook droeg de apotheek het actueel medicatieoverzicht niet altijd over aan de apotheek en de huisarts van de patiënt. Tijdens het bezoek kregen patiënten voor de eigen apotheek een papierenversie van het actuele medicatieoverzicht aangeboden, maar dat is niet conform de multidisciplinaire richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, benadrukt de NZa.

Zwaardere maatregelen

Poliklinische Apotheken Midden-Brabant krijgt van de zorgautoriteit een waarschuwing voor het overtreden van artikel 35 van Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Volgens dit artikel is het verboden tarieven voor prestaties in rekening te brengen die niet conform deze wet tot stand zijn gekomen.

Gaat deze apotheek opnieuw in de fout met declareren, dan zal de NZa zwaardere maatregelen treffen, zoals een bestuurlijk boete.   

Document acties

Back to top