Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Tests ongeschikt voor meten effect andexanet alfa’

PW27/28 - 24-06-2020
Commerciële tests voor het meten van de anti-fXa-activiteit zijn ongeschikt om het effect van andexanet alfa (Ondexxya) te bepalen vanwege de kans op overdosering. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners het effect van andexanet alfa te bepalen aan de hand van klinische parameters.
‘Tests ongeschikt voor meten effect andexanet alfa’

Commerciële tests die de anti-fXa-activiteit meten, onderschatten volgens het CBG het effect van andexanet alfa, waardoor er kans is op overdosering. Andexanet alfa is een geneesmiddel dat het antistollingseffect van apixaban en rivaroxaban tegengaat en wordt toegepast bij levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen, bijvoorbeeld tijdens een spoedoperatie of na een ongeluk.

Zorgverleners kunnen de monitoring van de behandeling met andexanet alfa baseren op klinische parameters die duiden op een passende respons (het bereiken van hemostase), gebrek aan werkzaamheid (opnieuw bloeden) en bijwerkingen (trombo-embolische voorvallen).

Portola Netherlands B.V. heeft over dit onderwerp een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) gestuurd naar onder meer ziekenhuisapothekers, internisten, en intensivisten.

 

Document acties

Back to top