Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Viermaal groen licht voor geneesmiddelen

PW33/34 - 14-08-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor vier geneesmiddelen.
Viermaal groen licht voor geneesmiddelen

Ibalizumab (Trogarzo), in combinatie met andere antiretrovirale middelen, is bestemd als behandeling van volwassenen die geïnfecteerd zijn met het multidrug-resistente hiv-1-virus voor wie geen ander behandelregime beschikbaar is.

Het generieke middel deferasirox (Deferasirox Mylan) is toegelaten als behandeling van chronische ijzerstapeling door bloedtransfusies bij patiënten met de zeldzame erfelijke bloedziekte beta-thalassemie, niet-transfusie­afhankelijke thalassemiesyndromen en andere vormen van anemie.

Levodopa (Inbrija) in de vorm van een inhalatiepoeder is goedgekeurd voor de behandeling van symptomen – intermitterende motorische fluc­tuaties – tijdens ‘off’-perioden van de ziekte van Parkinson die behandeld worden met levodopa/decarboxy­lase­remmer. Tijdens deze perioden hebben patiënten normaal gesproken minder baat bij hun medicatie.

Het weesgeneesmiddel cannabidiol (Epidyolex) is bestemd als behandeling van aanvallen bij de kinderepilepsiesyndromen van Lennox-Gastaut en Dravet. Het middel bevat een actief bestanddeel van cannabis, cbd, en is daarmee het eerste dat goedkeuring ontvangt via de centrale procedure.  

Document acties

Back to top