Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toepassing medische technologie thuis kan veiliger

09-05-2019
Zorgverleners hebben behoefte aan meer uniforme afspraken rondom de toepassing van medische apparatuur in de thuissituatie. Dat blijkt uit een verkennende studie die het Nivel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
Toepassing medische technologie thuis kan veiliger

Door de verplaatsing van ziekenhuisgerelateerde zorg naar de thuissituatie kunnen patiënten langer thuis blijven wonen en eerder naar huis als ze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven, maar het betekent ook dat complexe medische technologie thuis wordt toegepast, waarmee ook risico’s verplaatsen naar de thuissituatie.

Uit het onderzoek van het Nivel blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor ongerustheid ten aanzien van de veiligheid, maar onder betrokken zorgverleners is wel behoefte aan uniforme afspraken om een veilige behandeling thuis verder te waarborgen. De norm voor thuisbeademing – die wel is opgesteld – kan hierbij als voorbeeld dienen. In deze norm zijn de taken en verantwoordelijkheden en de training van zorgverleners rondom de thuisbehandeling vastgelegd.

Het Nivel benadrukt dat de organisatie van de zorg thuis complex is. Meerdere zorgverleners zijn hierbij betrokken en de thuiszorgorganisaties werken vaak met verschillende protocollen en instructies die afkomstig zijn van de zorginstellingen waar de patiënten vandaan zijn gekomen.

Document acties

gearchiveerd onder: Thuisbehandeling
Back to top