Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Slechte uitwisseling gegevens gevaarlijk voor patiënt

PW39 - 17-09-2019
Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen elektronische patiëntendossiers (EPD) van verschillende zorginstellingen gaat ten koste van de patiëntveiligheid. Dat zegt 80% van de respondenten in een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban.
Slechte uitwisseling gegevens gevaarlijk voor patiënt

De federatie vroeg medisch specialisten werkzaam in onder meer algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken hoe vaak zij geconfronteerd worden met slechte gegevensuitwisseling omdat de EPD’s niet met elkaar communiceren. Meer dan de helft (55%) zegt hier dagelijks mee te maken te hebben, 34% wekelijks en 8% maandelijks.

Naast patiëntveiligheid en een groot foutrisico noemen de medische specialisten gevolgen als dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering van het werkplezier. Andere gevolgen zijn ergernis en onbegrip bij patiënten.

Ook vroeg de federatie haar achterban of het van voordeel kan zijn als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in de EPD’s van andere zorginstellingen; 93% van de respondenten beantwoordde deze vraag bevestigend.

Wat artsen niet via EPD’s digitaal kunnen uitwisselen, wordt vooral met fax (69%), e-mail (68%) en telefonisch (68%) gedaan. Ook worden prints en cd-roms per post en per koerier naar andere zorginstellingen verstuurd. En vaak worden de gegevens meegegeven met de patiënt, wanneer die naar een ander ziekenhuis gaat.

 

 

Document acties

Back to top