Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Olaparib nu ook als monotherapie bij borstkanker

PW19 - 07-05-2019
Het geneesmiddel olaparib (Lynparza) ontving een positief advies over uitbreiding van de indicatie van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Olaparib is nu ook geïndiceerd als monotherapie voor volwassenen met BRCA1- of -2-mutaties in de kiembaan, met HER2-negatieve lokaal gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom.
Olaparib nu ook als monotherapie bij borstkanker

Patiënten dienen een eerdere behandeling met een antra­cycline en een taxaan in de (neo)-adjuvante of gemetastaseerde setting te hebben gehad, tenzij ze hiervoor niet in aanmerking kwamen. Deze behandeling is ook geïndiceerd voor patiënten met hormoonreceptorpositieve borstkanker waarbij progressie optrad na eerdere endocriene therapie of die hiervoor niet in aanmerking kwamen.

Zanamivir (Dectova) kreeg goedkeuring onder bijzondere omstandigheden als behandeling voor gecompliceerde en potentieel levensbedreigende influenza. Deze vorm van goedkeuring – onder bijzondere omstandigheden – wordt verleend wanneer de aanvrager niet in staat is om grootschalige onderzoeksdata over de effectiviteit en veiligheid onder normale gebruiksomstandigheden te verschaffen, omdat het een zeldzame ziekte betreft of datacollectie niet mogelijk of onethisch is.

Document acties

gearchiveerd onder: Olaparib, CHMP, Borstkanker
Back to top