Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoogste rechter akkoord met overname Mediq

PW42 - 10-10-2019
Zorgverzekeraar CZ en groothandel Mosadex zijn er ook in hoger beroep niet in geslaagd de overname van Mediq door Brocacef te stoppen. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wordt de concurrentie op de farmaciemarkt niet belemmerd door deze machtsconcentratie.
Hoogste rechter akkoord met overname Mediq

Met deze uitspraak bevestigt de bestuursrechter het oordeel van de Rechtbank Rotterdam van twee jaar geleden. Toen bepaalde de rechter dat de voorwaarden die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2016 heeft verbonden aan de goedkeuring van de overname voldoende zijn om de mededingingsproblemen weg te nemen.

Zo moest Brocacef zijn groothandel Distrimed verkopen en 89 apotheken afstoten, zowel eigendoms- als formule-apotheken. Ook mochten deze apotheken gedurende twee jaar geen geneesmiddelen inkopen bij de groothandel van Brocacef.

Mosadex en CZ vonden deze voorwaarden echter niet ver genoeg gaan. Brocacef zou met ruim vijfhonderd apotheken nog steeds te machtig zijn en in veel gebieden een monopolie of bijna-monopolie hebben, waarop de partijen hoger beroep aantekenden bij het CBb.

Maar deze bestuursrechter deelt hun bezwaren niet en vindt dat de ACM voldoende onderzoek heeft gedaan om te kunnen concluderen dat de verwachte mededingingsproblemen door de maatregelen worden weggenomen. Ook is een verbod voor Brocacef op het werven van andere apotheken na de overname niet nodig.

Keuze groothandel

Verder stelt het CBb in zijn uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is, dat een groothandelsverbod van twee jaar voldoende is voor apotheken om een relatie op te bouwen met een andere groothandel. Een langere periode, zoals CZ en Mosadex bepleiten, acht de rechter niet wenselijk omdat dit de afgestoten apotheken te veel zou beperken in hun vrijheid om te kiezen voor een groothandel.  

Document acties

Back to top