Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Handelsvergunning voor middel tegen refractaire hypotensie

PW35 - 27-08-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor een geneesmiddel.
Handelsvergunning voor middel tegen refractaire hypotensie

Angiotensine II (Giapreza) is bestemd als behandeling van refractaire hypotensie bij volwassenen met een septische of distributieve shock. Het gaat hierbij om patiënten die hypotensief blijven ondanks adequate volumerestitutie en toediening van catecholamines of andere bloeddrukverhogende middelen. Dit komt met name voor in een acute ziekenhuissetting.

Verder heeft de CHMP een tweetal uitbreidingen van geneesmiddelindicaties goedgekeurd.

Ramucirumab (Cyramza) als monotherapie is nu ook geïndiceerd bij volwassen patiënten met gevorderd en inoperabel hepatocellulair carcinoom, waarbij het alfafoetoproteïne serumlevel gelijk of boven de 400 ng/mL is en die eerder behandeld zijn met sorafenib.

Dupilumab (Dupixent) ter behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem is nu bedoeld voor zowel volwassen als adolescenten vanaf 12 jaar.

Document acties

gearchiveerd onder: ramucirumab, dupilumab, angiotensine II
Back to top