Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen verhoogde antibioticaresistentie in verpleeghuizen

PW27/28 - 27-06-2019
Het aandeel bewoners van verpleeghuizen dat drager is van antibioticaresistente bacteriën komt gemiddeld overeen met het percentage in de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat concludeert dat de verpleeghuissector er goed voor staat.
Geen verhoogde antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Voor dit onderzoek heeft het RIVM 4420 bewoners in 159 verpleeghuizen onderzocht, waarbij naar twee soorten resistente darmbacteriën werd gekeken: carbapenemase-producerende enterobacteriën (CPE) en extended-spectrum bèta-lactamase-vormende bacteriën (ESBL).

CPE werd niet aangetroffen, wat volgens het RIVM gunstig is want er zijn nauwelijks antibiotica die infecties met deze bacterie kunnen behandelen. Het aandeel bewoners van verpleeghuizen dat een ESBL-bacterie bij zich droeg komt gemiddeld genomen overeen met het percentage in de Nederlandse bevolking. Bij een derde van de deelnemende verpleeghuizen kwamen meer ESBL-bacteriën onder bewoners voor dan gemiddeld: 358 cliënten zijn positief bevonden (8,3%).

Bij deze verpleeghuizen is extra onderzoek gedaan om te bepalen of sprake was van verspreiding onder de bewoners. Ook kregen ze advies over maatregelen om dit te voorkomen.

Het RIVM startte in 2018 dit onderzoek naar dragerschap van antibioticaresistente bacteriën, onderdeel van de landelijke aanpak van antibioticaresistente door de overheid. Doel is verdere resistentie te voorkomen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. 

Document acties

Back to top