Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Fouten in studieresultaten lapatinib

PW25 - 18-06-2019
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) actualiseert de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel lapatinib (Tyverb), nadat fouten in studieresultaten zijn ontdekt.
Fouten in studieresultaten lapatinib

De studie werd uitgevoerd bij postmenopauzale vrouwen met hormoongevoelige, HER2-positieve borstkanker, bij wie de ziekte verergerde ondanks eerdere behandeling met trastuzumab. De resultaten lieten een voordeel zien van behandeling met lapatinib ten opzichte van trastuzumab in combinatie met een aromataseremmer. Deze gegevens worden nu opnieuw geanalyseerd.

In de tussentijd wordt de voorschrijfinformatie aangepast naar wat voorheen beschreven stond. Namelijk, dat er geen data beschikbaar zijn over de effectiviteit van lapatinib in vergelijking met trastuzumab in de genoemde combinatie bij patiënten die eerder behandeld zijn met trastuzumab.

Artsen die patiënten momenteel behandelen met lapatinib gecombineerd met een aromataseremmer en bij wie de ziekte is verergerd ondanks eerdere behandeling met trastuzumab, dienen een alternatieve therapie te overwegen.

Document acties

gearchiveerd onder: Lapatinib
Back to top