Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Deelname Rijkvaccinatieprogramma gestabiliseerd

09-12-2019
De vaccinatiegraad, die al sinds 2014 terugliep, is vorig jaar niet verder gedaald. In 2018 zijn ongeveer net zo veel kinderen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als in het jaar daarvoor, meldt het RIVM in de jaarlijkse rapportage.
Deelname Rijkvaccinatieprogramma gestabiliseerd

De vaccinatiegraad, die al sinds 2014 terugliep, is vorig jaar niet verder gedaald. In 2018 zijn ongeveer net zo veel kinderen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (rvp) als in het jaar daarvoor, meldt het rivm in de jaarlijkse rapportage.

De 2.266.000 vaccinaties die vorig jaar zijn toegediend aan 880.000 kinderen hebben gezorgd voor weinig ziektegevallen van Haemophilus influenzae type b (43), meningokokken type C (3), difterie (2) en tetanus (1). Rodehond en polio kwamen helemaal niet voor.

Echter, het aantal gevallen van kinkhoest (4897) bleef hoog, net als het jaar daarvoor. En het aantal kinderen met mazelen stijgt verder. Van 16 gevallen in 2017 naar 24 in 2018, tot 45 in de eerste helft van dit jaar. In de eerste zes maanden van 2019 daalde daarentegen het aantal gevallen van meningokokken type W. Inenting hiertegen is vorig jaar gestart vanwege een toename van het aantal ziektegevallen vanaf 2015.  

Het RIVM concludeert verder dat pneumokokkenziekte – veroorzaakt door typen die niet in het 10-valente vaccin zitten – iets meer voorkomt. Ziekte door serotypen waartegen kinderen wel worden ingeënt, kwam sporadisch voor.

Document acties

Back to top