Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins: medicijnvoorraad van vijf maanden verplicht

04-11-2019
Groothandels en fabrikanten moeten vanaf volgend jaar een ijzeren voorraad aanleggen van vijf maanden, zodat van alle geneesmiddelen een minimale voorraad beschikbaar is. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg verwacht met deze maatregel 85% van de tekorten te kunnen tegengaan.
Bruins: medicijnvoorraad van vijf maanden verplicht

De minister wil deze voorraadverplichting voor alle geneesmiddelen invoeren, maar de opbouw van de ijzeren voorraad gebeurt in fases en zal gemiddeld twee jaar duren. 

Het aanleggen van de voorraden kost € 25 miljoen, maar levert ook winst op doordat apothekers en groothandels bij tekorten minder tijd kwijt zijn met het zoeken naar alternatieve geneesmiddelen, aldus Bruins. “Voor de apotheker komt er dan ook weer meer ruimte om zich te richten op de zorg aan de patiënt.” Ook hoeven er geen duurdere vervangende geneesmiddelen te worden ingezet.

Bruins gaat met fabrikanten, groothandels, apothekers en zorgverzekeraars in gesprek over de financiering van de voorraden. Het is de bedoeling dat deze partijen gaan samenwerken, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van tekorten, en afspraken maken om te voorkomen dat medicijnen onnodig moeten worden vernietigd. Daarnaast gaan de partijen de vraag naar geneesmiddelen beter voorspellen, om zodoende vraag en aanbod optimaal op elkaar te kunnen afstemmen. 

Om de tekorten structureel aan te pakken is ook een Europese aanpak van belang, benadrukt Bruins. Hij is daarom met andere lidstaten in gesprek om de productie van cruciale geneesmiddelen en grondstoffen terug te halen naar Europa. 

De afspraken voor het aanleggen van extra voorraden worden vastgelegd in een beleidsregel, waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien; waar nodig kan IGJ handhavend optreden.

Document acties

Back to top