Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Angiotensine-II-antagonisten veilig na angio-oedeem bij ACE-remmer

PW25 - 21-06-2019
Bij patiënten met eerder angio-oedeem tijdens gebruik van een ACE-remmer verhogen angiotensine(AT)-II-antagonisten de incidentie van angio-oedeem niet.
Angiotensine-II-antagonisten veilig na angio-oedeem bij ACE-remmer

Dit blijkt uit een nationaal retrospectief cohortonderzoek van de Deense populatie. De onderzoekers identificeerden 1.106.024 gebruikers van een ACE-remmer. 5507 van hen (0,5%) kregen de diagnose angio-oedeem tijdens het gebruik van de ACE-remmer. De grootste kans op opnieuw optreden van angio-oedeem was geassocieerd met het opnieuw gebruiken van een ACE-remmer (adjusted hazard ratio (HR) 1,45; 95%-BI 1,19-1,78).

Vervangen van de ACE-remmer door een calciumantagonist, ß-blokker of thiazidediureticum verhoogde het risico op angio-oedeem niet (HR’s tussen 0,77 en 0,97). Het risico was lager bij AT-II-antagonisten in vergelijking met andere antihypertensiva, als ß-blokkers, calciumantagonisten en thiazidediuretica (HR 0,39; 95%-BI 0,30-0,51).

De incidentie van angio-oedeem bij ACE-remmers wordt geschat op 7 tot 26 per 100.000 gebruikers. Of ACE-remmers en AT-II-antagonisten een bepaalde mate van ‘kruisreactiviteit’ hebben wat betreft het veroorzaken van angio-oedeem was lange tijd onderwerp van discussie. [J Intern Med. 2019;285(5):553-61]

Document acties

gearchiveerd onder: ACE-remmer, Angio-oedeem, ACE-remmers
Back to top