Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekteverzuim en verloop alarmerend bij personeel in de zorg

PW37 - 07-09-2018
Het personeelsverloop (13%) en verzuim (6%) in de zorg waren in 2017 op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. De winst van zorgaanbieders steeg van 1% naar 1,8%. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 van accountantskantoor EY.
Ziekteverzuim en verloop alarmerend bij personeel in de zorg

Het tekort aan personeel in subsectoren als de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg is ongewenst hoog. Een personeelsverloop daarbij van rond de 15% is volgens de onderzoekers “ronduit alarmerend”, zeker als werknemers uitstromen naar functies buiten de zorg. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals dienstverbanden die worden omgezet in zzp-constructies, inmenging van detacheringsbureaus en rijke instellingen die bereid zijn om hun personeel een salarisschaal extra te betalen dan elders in de subsector gebruikelijk is. Hiermee ontaardt de markt voor zorgpersoneel volgens EY in een vechtmarkt.

Om te voorkomen dat verzuim en verloop verder toenemen in de zorg adviseert het bureau de werkdruk te verlagen en het werkplezier te vergroten. Hiervoor zou de overheid ook middelen beschikbaar moeten stellen, zoals nu wordt gedaan voor de ouderenzorg.

Verder blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 dat de winst van Nederlandse zorgaanbieders steeg in 2017 van 1% naar 1,8 %. Hoewel de terugval van het rendement naar 1% in 2016 een duidelijk aanwijsbare oorzaak had – nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag – is de herstelbeweging groter dan het drukkende effect van die nabetaling, aldus EY.

De winsten stijgen onder meer weer doordat het kabinet in 2017 eenmalig extra middelen beschikbaar stelde voor de ouderenzorg en de jeugdzorg. Daarnaast is het volume afboekingen op vastgoed historisch laag en hebben instellingen veel vastgoed met winst kunnen verkopen.

De Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 is gebaseerd op de jaarrekeningen van  zorginstellingen met een omzet van meer dan € 5 miljoen.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Ziekteverzuim, Personeelsbeleid
Back to top