Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vier positieve adviezen van nieuwe indicaties

PW37 - 13-09-2018
Vier geneesmiddelen ontvingen een positief advies voor uitbreiding van de indicatie van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). De commissie oordeelde positief over een nieuwe indicatie van behandelcombinatie dabrafenib (Tafinlar) en trametinib (Mekinist) als adjuvante therapie bij volwassenen met stadium 3 melanoom met B-RAF V600-mutatie na complete resectie.
Vier positieve adviezen van nieuwe indicaties

Daratumumab (Darzalex) in combinatie met bortezomib, melfalan en prednison dient als behandeling van volwassen patiënten die nieuwe gediagnosticeerd worden met multipel myeloom en niet geschikt zijn voor autologe stamceltransplantatie. Mepolizumab (Nucala) is nu ook geïndiceerd als adjuvante therapie bij adolescenten en kinderen van 6 jaar en ouder met ernstig refractair eosinofiel astma.

Document acties

gearchiveerd onder: Dabrafenib, Daratumumab, Trametinib, CHMP
Back to top