Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Triple pil effectiever bij hypertensie dan standaardbehandeling

05-10-2018
Bij patiënten met milde tot matige hypertensie is een combinatiepil met lage doseringen van drie antihypertensiva effectiever dan reguliere behandeling. Meer patiënten behalen hun streefwaarde voor de bloeddruk.
Triple pil effectiever bij hypertensie dan standaardbehandeling

Een gerandomiseerd open label-onderzoek vergeleek een triple pil met 20 mg telmisartan, 2,5 mg amlodipine en 12,5 mg chloortalidon met de reguliere behandeling bij zevenhonderd volwassenen met hypertensie (systolische bloeddruk >140 mmHg en/of diastolisch >90 mmHg, of >130 en/of >80 mmHg bij diabetes of een chronische nieraandoening), die startten met antihypertensieve behandeling of bij wie een dosisescalatie bij monotherapie nodig was. De primaire uitkomst was het behalen van de streefwaarde (<140/90 mm Hg or <130/80 mm Hg) na zes maanden.

Van de patiënten die de combinatiepil kregen, behaalde 70% de streefwaarde voor de bloeddruk in vergelijking met 55% van de patiënten met standaardbehandeling (risk difference 12,7% [95%bi 3,2% - 22,0%; P<0,001). Na zes maanden was de gemiddelde bloeddruk 125/76 mmHg bij triple therapie en 134/81 mmHg bij standaardzorg (P<0,001). Het aantal patiënten dat stopte met de medicatie vanwege bijwerkingen was in beide groepen gelijk (6,6% versus 6,8%). [jama. 2018;320(6):552-554]

Document acties

gearchiveerd onder: Hypertensie, Triple pil
Back to top