Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Subsidie voor studie naar afbouwen antidepressiva

PW47 - 15-11-2018
Een grote studie naar Optimaal PERsoonsgericht Antidepressiva gebruik (OPERA) moet antwoord geven op de vraag wanneer patiënten na het herstel van een depressie het beste – zonder dat de klachten terugkeren – kunnen stoppen met antidepressiva. ZonMW kent hiervoor een subsidie toe van € 2,9 miljoen vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Subsidie voor studie naar afbouwen antidepressiva

Onderzoekers van vijf academische centra gaan 2000 patiënten volgen, afkomstig uit zowel GGZ- als huisartsenpraktijken, die starten met het gebruik van antidepressiva. 400 patiënten die herstellen van hun depressie, gaan vervolgens de medicatie afbouwen. De ene helft begint hier vroeg mee, de andere helft na een langere periode van medicatiegebruik. De dubbelblinde placebogecontroleerde studie gaat volgend kalenderjaar van start en loopt tot 2025.

Document acties

gearchiveerd onder: Antidepressiva, ZonMw
Back to top