Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mirtazapine bij SSRI’s of SNRI’s niet effectief bij resistente depressie

PW48 - 29-11-2018
Het toevoegen van mirtazapine aan een SSRI of SNRI in de eerste lijn heeft geen klinisch relevant voordeel ten opzichte van placebo bij een therapieresistente depressie.
Mirtazapine bij SSRI’s of SNRI’s niet effectief bij resistente depressie

Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebogecontroleerde fase III-studie bij 106 huisartsenpraktijken in het Verenigd Koninkrijk. De 480 deelnemers waren volwassenen die 14 of meer punten scoorden op de Beck-criteria voor depressie en minstens zes weken een SSRI of SNRI gebruikten.

241 deelnemers kregen aanvullend op het SSRI of SNRI mirtazapine (2 weken 1 dd 15 mg, gevolgd door 1 dd 30 mg), en 239 placebo. Follow-up vond plaats na 12, 24 en 52 weken. De belangrijkste uitkomstmaat waren depressieve symptomen 12 weken na randomisatie. Secundaire uitkomstmaten waren angst, kwaliteit van leven en bijwerkingen na 12, 24 en 52 weken. Na 12 weken waren de scores op de Beck-criteria lager in de mirtazapinegroep, maar de afname was niet significant (gemiddeld 18 in de mirtazapinegroep en 19,7 in de placebogroep; adjusted difference between means -1,83 (95%BI -3,92-0,27). De therapietrouw in de mirtazapinegroep was significant lager.

Bij gebruikers van mirtazapine kwamen regelmatig bijwerkingen voor, die ook leidden tot het stoppen met de behandeling. [BMJ 2018;363:k4218]

Document acties

Back to top