Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder patiënten krijgen antibioticum voorgeschreven van huisarts

PW45 - 30-10-2018
Bijna 18% van de ingeschreven patiënten in een huisartsenpraktijk kreeg vorig jaar een antibioticum voorgeschreven. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van Nivel.
Minder patiënten krijgen antibioticum voorgeschreven van huisarts

Het meest voorgeschreven antibioticum in 2017 was amoxicilline: 5% van de ingeschreven patiënten ontving hiervoor een recept. Amoxicilline wordt vooral voorgeschreven bij oor- en luchtweginfecties.

Andere veel voorgeschreven antibiotica zijn: nitrofurantoïne, amoxicilline met clavulaanzuur, doxycycline en flucloxacilline. Huisartsen schrijven nitrofurantoïne vooral voor bij urineweginfecties.

De meeste voorschriften van een antibioticum waren voor urineweginfecties, gevolgd door acute infecties van de bovenste luchtwegen en longontsteking, pneumonie, acute/chronische sinusitis en acute bronchitis/bronchiolitis.

Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica in vergelijking met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor wanneer richtlijnen dit niet aanbevelen, bleek uit eerder onderzoek van Nivel.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Huisartsen, Nivel, Antibiotica
Back to top