Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Handelsvergunning Bacicoline-B geschorst

PW45 - 09-11-2018
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft per 29 oktober de handelsvergunning voor Bacicoline-B (bacitracine/colistine/hydrocortison) geschorst.
Handelsvergunning Bacicoline-B geschorst

Dit besluit heeft het college genomen, omdat de bereiding, verpakking en bijsluiter van dit antibioticum niet voldoen aan de eisen voor registratie. De kwaliteit van het product kan hierdoor niet langer worden gewaarborgd. De producten van fabrikant Daleco Pharma waar het om gaat, Bacicoline-B oordruppels, poeder en oplosmiddel voor suspensie (RVG 01761), zijn bestemd voor de behandeling van oorontstekingen. Voor patiënten zijn voldoende gelijkwaardige alternatieven beschikbaar. In samenspraak met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn in augustus van dit jaar de betreffende geneesmiddelen al teruggeroepen bij apothekers. Wanneer het product weer voldoet aan de eisen, kan schorsing van de handelsvergunning worden opgeheven.

Document acties

Back to top