Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Forse toename betalingen industrie aan zorgverleners

18-07-2018
Vorig jaar is de totale waarde van de gerapporteerde financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zorgverleners gestegen met 26% naar € 71,5 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg.
Forse toename betalingen industrie aan zorgverleners

Deze stijging komt volgens het register vooral doordat nu meer leveranciers van medische hulpmiddelen hun betalingen melden. Dit aandeel steeg van € 2,1 naar € 12,4 miljoen.

Ook is het aantal relaties met zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorgverleners gestegen (15%) alsmede de gemiddelde waarde van deze relaties (24%).

Ruim 87% van de € 71,5 miljoen betreft financiële relaties tussen bedrijven en zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorgverleners, alsmede patiëntenorganisaties (€ 2,5 miljoen). Ongeveer € 8,7 miljoen heeft betrekking op relaties tussen bedrijven en individuele zorgverleners: een stijging in waarde van 4%, in aantal zorgverleners 6%.

De grootste stijging was te zien bij de totale waarde van de financiële relaties met academische ziekenhuizen van € 5 naar € 11 miljoen.

Het gemiddelde bedrag van een relatie tussen bedrijven en individuele zorgverleners is € 855 per relatie, € 2239 per persoon, beide in dezelfde orde van grootte als in 2016. Voor de samenwerking tussen bedrijven en instellingen geldt een gemiddelde waarde van een kleine € 14.000 per relatie en € 51.000 per organisatie, respectievelijk 24% en 15% hoger dan in 2016.

Vorig jaar zijn ongeveer evenveel gecontracteerde relaties gemeld tussen zorgverleners, zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van zorgverleners, patiëntenorganisaties en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen als in 2016: bijna 15.000. Van individuele zorgverleners werden bijna 3900 relaties opgenomen – voornamelijk artsen –, een stijging van bijna 6%.

Nascholing en zorgprojecten

Het Transparantieregister Zorg, dat in 2012 is opgericht door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, maakt de financiële relaties openbaar waarbij zorgverleners en -instellingen worden betaald voor geleverde diensten. Zorgverleners ontvangen een bijdrage voor deelname aan nascholing en zorginstellingen en patiëntenorganisaties ontvangen sponsorgelden voor de uitvoering van zorgprojecten of het organiseren van zorginhoudelijke bijeenkomsten. De ondergrens om de financiële relatie te melden is – cumulatief per zorgverlener per bedrijf – € 500 per jaar. Vergoedingen voor het uitvoeren van medisch onderzoek vallen buiten het register.

 

Document acties

Back to top