Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Forse stijging kosten intramurale medicijnen

PW51/52 - 12-12-2018
De uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen zijn in 2017 gestegen met 9% naar € 2,1 miljard, blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland. In dit totaalbedrag zijn de prijs- en kortingsafspraken van het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars verwerkt.
Forse stijging kosten intramurale medicijnen

De uitgaven aan extramurale geneesmiddelen, verkrijgbaar bij de apotheek, zijn vorig jaar vrijwel gelijk gebleven aan die van 2016: € 4,6 miljard.

Het aantal gebruikers van geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en worden vergoed uit het basispakket daalde in 2017 met 1,7% naar 11,4 miljoen, dit is twee derde van het aantal verzekerden in Nederland.

Door de daling van het aantal gebruikers zijn de kosten per gebruiker gestegen met 2,3% naar € 400.

In de top 10 van grootste stijgers wat betreft vergoedingen staan de twee nieuwe combinatiepreparaten Genvoya (emtricitabine met tenofovir alafenamide, elvitegravir en cobicistat) en Descovy (emtricitabine en tenofovir alafenamide) die voorgeschreven worden bij hiv. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van de oudere naar deze nieuwe geneesmiddelen.

De uitgaven aan nieuwe cholesterolverlagers evolocumab (Repatha) en alirocumab (Praluent), zijn vorig jaar sterk gestegen. Daarnaast staan enkele antistollingsmiddelen in de top 10: rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) en dabigatran (Pradaxa).

In 2017 heeft 11% van de gebruikers moeten bijbetalen voor een GVS-middel waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld, een totaalbedrag van € 51 miljoen. Dit is 10 % meer dan in 2016. Het meest werd bijbetaald voor methylfenidaat: € 15 miljoen – 30 % van de totale bijbetaling.

Document acties

Back to top