Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Daratumumab in basispakket na onderhandelingen met leverancier

PW35 - 20-08-2018
Door succesvolle prijsonderhandelingen van minister Bruno Bruins van Medische Zorg is het geneesmiddel daratumumab (Darzalex), voor de behandeling van multipel myeloom, opgenomen in het basispakket.
Daratumumab in basispakket na onderhandelingen met leverancier

De afspraken gelden voor twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van multipel myeloom (ziekte van Kahler).

Over de hoogte van de korting zijn geen mededelingen gedaan. Wel is bekendgemaakt dat de leverancier de openbare prijs verlaagt met 7,7%. De afspraken gelden tot en met 2021.

Daratumumab was al beschikbaar als zogenaamde monotherapie voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Door de prijsafspraken wordt het middel vanaf 1 september voor deze patiënten ook vergoed uit het basispakket als het gebruikt wordt in combinatie met andere middelen.

Het onderhandelen over de prijs gebeurde op advies van het Zorginstituut Nederland, dat heeft becijferd dat de totale kosten van daratumumab in de twee betreffende combinatiebehandelingen anders kunnen oplopen tot € 57 miljoen per jaar.

In de prijsafspraken die nu zijn gemaakt, is ook rekening gehouden met de combinatietherapie waarmee duratumumab ingezet kan worden als startbehandeling voor patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

De Committee for Medicinal Products for Human Use van de European Medicines Agency heeft op 26 juli 2018 een positieve opinie afgegeven voor gebruik bij deze patiënten.

 

 

 

 

 

Document acties

Back to top