Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijwerking branderig gevoel bij fluorodopa F-18

PW49 - 05-12-2018
De Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures – human (CMDh) besloot tot aanpassing van de productinformatie van enkele geneesmiddelen op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Bijwerking branderig gevoel bij fluorodopa F-18

Het gevriesdroogd BCG-vaccin krijgt de toevoeging van een waarschuwing voor het Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS). Aan de productinformatie van fluorodopa F-18 wordt de bijwerking brandering gevoel met frequentie ‘niet bekend’ toegevoegd.

Nitrofurantoïne krijgt een waarschuwing voor auto-immuun hepatitis en toevoeging van de bijwerkingen auto-immuun hepatitis, interstitiële nefritis en huidvasculitis met frequentie ‘onbekend’. In rubriek 4.3 (contra-indicaties) volgt de aanpassing: specificering van afkappunt van geschatte glomerulaire filtratiesnelheid naar < 45 mL/min.

Daarnaast merkt de CMDh op dat er na publicatie van het finale besluit van de Europese Commissie over (fluor)-chinolonen variaties noodzakelijk zijn voor nationaal geregistreerde producten om de uitkomst te implementeren in de productinformatie.

Document acties

Back to top