Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

€ 70 miljoen voor communiceren met patiënten

06-07-2018
Een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van een patiënt en arts en patiënt moeten daar samen over beslissen. Om die ontwikkeling te stimuleren investeert minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg.
€ 70 miljoen voor communiceren met patiënten

Volgens de minister is het van belang dat arts en patiënt samen kijken naar alle mogelijkheden voor een behandeling en de voor- en nadelen bespreken. Vervolgens maakt de arts mét de patiënt een keuze die aansluit bij de behoefte van de patiënt. “Dat klinkt heel logisch, maar we staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Daar gaan we de komende jaren werk van maken samen met artsen en patiënten”, aldus Bruins.

De ontwikkeling naar meer uitkomstgerichte zorg zal onder meer bestaan uit het verzamelen van wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van leven van de patiënt ná de behandeling. Daarbij gaat het naast de medische uitkomsten van de behandeling ook om niet-medische gevolgen: ‘kan ik nog werken’, ‘kan ik nog voor mijn kleinkind zorgen’ en ‘kan ik mijn leven weer oppakken’. Vervolgens moeten arts en patiënt met deze uitkomstinformatie een goed gesprek kunnen voeren.

Deze nieuwe ruimte voor persoonlijke behandeling vraagt flexibiliteit binnen de zorg, zowel in de samenwerking rondom de patiënt als in de contracten van zorgverzekeraars. Voor maatwerk in de zorg moet het daarnaast technisch mogelijk zijn dat patiënten en zorgverleners uitkomstinformatie ook kunnen uitwisselen.

De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg sluit volgens Bruins aan bij de initiatieven die er al zijn. In het hoofdlijnenakkoord dat de minister heeft afgesloten met de medisch-specialistische zorg staat onder meer dat in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn.

 

Document acties

Back to top