Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Website medicijnkosten vernieuwd

PW16 - 16-04-2017
De website www.medicijnkosten.nl, waar het Zorginstituut Nederland (ZIN) informatie biedt over geneesmiddelprijzen en bijbetalingen, is vernieuwd.
Website medicijnkosten vernieuwd

De mogelijkheden voor zoeken en selecteren zijn verruimd. In maart vernieuwde het ZIN al de website van het Farmacotherapeutisch Kompas (www.farmacotherapeutischkompas.nl).

Document acties

Back to top