Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verzorgenden: veel mis met gebruik medicatie

PW46 - 09-11-2017
85% van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft te maken met patiënten die hun medicatie niet goed gebruiken. Daarbij gaat het vooral om laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL en IQ Healthcare in samenwerking met Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN).
Verzorgenden:  veel mis met gebruik medicatie

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen de GGZ, de huisartspraktijk en de thuiszorg zien het vaakst problemen, blijkt uit de 914 vragenlijsten die zijn ingevuld. Van deze respondenten hebben 774 in hun werk te maken met therapieontrouw.

De problemen bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen moeten volgens de verpleegkundigen en verzorgenden ‘op maat’ worden aangepakt, waarbij de patiënt en zijn omgeving beter worden betrokken. Verder constateren de respondenten dat de samenwerking tussen de zorgverleners beter kan, zeker bij de overdrachtsmomenten tussen de eerste en de tweede lijn.

Verpleegkundigen en verzorgenden informeren patiënten over geneesmiddelen, signaleren problemen en bieden oplossingen. Maar volgens de onderzoekers zijn er nog taken die vaker opgepakt kunnen worden, zoals het bieden van ondersteuning bij zelfmanagement en het aandacht besteden aan therapietrouw in consulten of gesprekken met patiënten.

Het creëren van meer bewustwording onder verpleegkundigen en verzorgenden over de omvang en complexiteit van het probleem van therapieontrouw is volgens de onderzoekers mede daarom aan te bevelen.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken V&VN en ZonMw samen met andere partijen - waaronder de KNMP - aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen. Dit onderzoek vormt de basis voor de kwaliteitsstandaard Medicatietrouw, die ontwikkeld zal worden met subsidie van ZonMw. Het onderzoek werd ook gefinancierd door ZonMw.

 

Document acties

Back to top