Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toets verhoudingsvereiste vervalt voor BPOA

PW29/30 - 10-07-2017
De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds voor openbaar apothekers (BPOA) hoeft niet langer aan te tonen dat ten minste 55% van de beroepsgenoten zelfstandig werkzaam is. Hiermee komt de toets voor het verhoudingsvereiste te vervallen en blijven alle openbaar apothekers – zelfstandig en in loondienst – verplicht deelnemen aan de pensioenregeling.
Toets verhoudingsvereiste vervalt voor BPOA

Dat meldt de Sociaal Economische Raad (SER) na instemming met het voorstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het toetsingskader van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op enkele onderdelen aan te passen. Het gaat hierbij om verplichte pensioenregelingen voor vrije beroepen, zoals apothekers en dierenartsen.

De aanpassing van het toetsingskader moet voorkomen dat beroepsgenoten in loondienst niet langer onder een verplichte beroepspensioenregeling zouden vallen louter omdat niet meer wordt voldaan aan het verhoudingsvereiste. Als minder dan 55% van het totaal aantal openbaar apothekers werkt als zelfstandige komt namelijk de verplichtstelling te vervallen. In dat geval kan alleen voor zelfstandig werkende apothekers een nieuwe pensioenregeling worden aangevraagd en niet voor apothekers in loondienst. Dat zou de verdere pensioenopbouw van loondienstapothekers bemoeilijken.

Draagvlak

BPOA moet ten minste elke vijf jaar aantonen dat er nog voldoende draagvlak is voor een collectief en verplicht pensioen. De overheid blijft toetsen of er nog genoeg openbaar apothekers lid zijn van de BPOA: de representativiteitstoets. Er is sprake van voldoende draagvlak als 60% van de openbaar apothekers op de arbeidsmarkt lid is van BPOA – dat percentage wordt op dit moment ruimschoots gehaald.

 

 

Document acties

Back to top