Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder antibioticagebruik door goede communicatie

PW16 - 12-04-2017
Goede communicatie tussen veehouders en dierenartsen helpt bij het verminderen van het antibioticagebruik in de veehouderij. Dat blijkt uit promotieonderzoek van dierenarts David Speksnijder, die hierop 25 april op promoveert aan de Universiteit Utrecht.
Minder antibioticagebruik door goede communicatie

Speksnijder keek in zijn onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het voorschrijven van antibiotica door dierenartsen en welke mogelijkheden er zijn om antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen.

Dierenartsen geven veel adviezen aan veehouders om hun dieren gezond te houden, maar die worden volgens hen maar in beperkte mate opgevolgd. Goede communicatie en adviezen die zijn afgestemd op de behoeften van veehouders kunnen er toe bijdragen dat veehouders de adviezen beter uitvoeren. Dat concludeert Speksnijder op basis van een veldstudie waarbij melkveehouders, dierenartsen en voeradviseurs samenwerkten aan de verbetering van diergezondheid.

Ook de opvattingen van dierenartsen over het risico van antibioticagebruik bij dieren op de volksgezondheid verschillen sterk, wat hun voorschrijfgedrag kan beïnvloeden. Gerichte communicatie over de noodzaak van minder antibioticagebruik en duidelijke richtlijnen zouden dierenartsen volgens Speksnijder kunnen helpen bij het verder verlagen van antibioticagebruik.

Document acties

Back to top