Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer financiële relaties met industrie gemeld

PW20 - 12-05-2017
In het Transparantieregister Zorg, dat de financiële relaties publiceert die zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties hebben met geneesmiddelenbedrijven, is vorig jaar € 58,5 miljoen gemeld. Dat is een toename van 13% ten opzichte van 2015.
Meer financiële relaties met industrie gemeld

De oorzaak van deze stijging is dat het register is uitgebreid met dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten tussen leveranciers van bepaalde implantaten en cardiologen en orthopeden. Daarnaast is er een groei van financiële relaties met zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorgverleners. Dit laatste is een duidelijke trend volgens de Stichting Transparantieregister Zorg.

In 2016 werden ongeveer evenveel gecontracteerde relaties gemeld tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en bedrijven als in 2015: ruim 14.000. Van circa 3600 individuele zorgprofessionals – voornamelijk medisch specialisten – zijn vorig jaar relaties opgenomen.

Het gemiddelde bedrag van een relatie tussen bedrijven en individuele zorgprofessionals is € 844, € 2281 per persoon. Voor een samenwerking tussen bedrijven en instellingen is dat ruim € 11.000 per relatie en € 44.000 per organisatie.

Het Transparantieregister Zorg is in 2012 opgericht door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, waarin onder meer de KNMG en de geneesmiddelensector participeren. Doel is het grote publiek inzicht geven in de financiele samenwerkingsverbanden tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en bedrijven.

 

Document acties

Back to top