Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Laaggradig glioom: geen effect etoposide

PW39 - 29-09-2017
Toevoeging van etoposide aan een regime van vincristine plus carboplatine ter bestrijding van laaggradig glioom bij kinderen, heeft geen wezenlijke invloed op de totale of de progressievrije overleving.
Laaggradig glioom: geen effect etoposide

In 118 instituten in elf Europese landen onderzochten Gnekow et al. bij kinderen met dit type hersen-tumor regimes van vincristine + carboplatine zonder (VC; n = 247) of met etoposide (VCE; n = 243).
Ze onderscheidden leeftijdsgroepen <1 jaar (15%), 1-8 jaar (66%) en 8-16 jaar (19%). Kinderen met de erfelijke aandoening neurofibro-matose type 1 deden niet mee.

De standaard inductietherapie bestond uit tien wekelijkse doses van 1,5 mg/m2 intraveneus vincristine en vier driewekelijkse doses van 550 mg/m2 intraveneus carboplatine, gevolgd door drie vierweekse cycli met gelijktijdige toediening. Als intraveneus etoposide werd toegevoegd, gebeurde dat met 100 mg/m2 op de dagen 1, 2 en 3 van de weken 1, 4, 7 en 10. Ter consolidatie kreeg iedereen tien zesweekse cycli met 1,5 mg/m2 vincristine op dag 1, 8 en 15 plus 550 mg/m2 carboplatine op dag 1. De totale behandelperiode was 18 maanden; in die tijd werden veel regimes aangepast.

Na een mediane follow-up van 5,2 jaar waren 25 kinderen in de VC-groep overleden en 29 in de VCE-groep, op twee na door het glioom. In een Kaplan-Meieranalyse komt de totale vijfjaarsoverleving op 89,2% (SD 2,1) in de VC-groep en 88,8% (SD 2,1) in de VCE-groep en de vijfjaars-progressievrije overleving op 46,1% (SD 3,5) respectievelijk 45,3% (SD 3,5), met een mediane tijd tot progressie van 4,1 jaar.

Een multivariabele analyse laat zien dat bij de 8- tot 16-jarigen de progressievrije overleving in de VC-groep aanzienlijk beter was dan in de VCE-groep, en dat diencefaal syndroom (DS) de progressievrije overleving ongunstig beïnvloedt. Wat totale overleving betreft betekenen DS, leeftijd < 1 jaar en > 8 jaar ongunstige prognoses.

In de VCE-groep werd meer hematologische toxiciteit en meer infecties waargenomen dan in de VC-groep, maar bij VCE deed zich minder overgevoeligheid voor. [Eur J Cancer. 2017;81:206-225.] 

Document acties

gearchiveerd onder: Etoposide, Vincristine, Carboplatine, Glioom
Back to top