Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Korter QT met isavuconazol

PW42 - 18-10-2017
Isavuconazol verkort het QT-interval op dosis- en concentratieafhankelijke wijze. Keirns et al. vonden dit effect in een fase I-onderzoek met 148 gezonde vrijwilligers die 200 of 600 mg isavuconazol, 400 mg moxifloxacine of placebo kregen.
Korter QT met isavuconazol

Noch in dit onderzoek noch in een post-hoc-analyse van de SECURE-studie (voriconazol versus isavuconazol, fase III, n = 257) vonden zij aanwijzingen voor cardiale risico’s. [Clin Pharmacol Ther. 2017;101(6):782-790.]

Document acties

gearchiveerd onder: QT-interval, Isavuconazol, Bijwerkingen
Back to top