Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hartonderzoek voortzetten na trastuzumab

PW16 - 15-04-2017
Gebruikers van trastuzumab moeten ook na afloop van de behandeling regelmatig hun hart laten onderzoeken. Uit recent onderzoek blijkt het belang van deze voortdurende controle.
Hartonderzoek voortzetten na trastuzumab

Artsen wordt geadviseerd het cardiologisch onderzoek tijdens de behandeling met trastuzumab iedere drie maanden te herhalen. Na het staken van de behandeling moet het cardiologisch onderzoek elke zes maanden plaatsvinden, tot 24 maanden na de laatste toediening van trastuzumab. Patiënten bij wie zich hartproblemen voordoen, moeten worden behandeld met de standaardmedicatie voor hartfalen. Verder is van belang dat bij onderbreking van de behandeling de aanbevelingen in de productinformatie worden opgevolgd.

De firma Roche heeft internisten-oncologen en ziekenhuisapothekers ingelicht met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

Back to top