Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gedragshulp helpt niet

PW21/22 - 23-05-2017
Er zijn amper betrouwbare aanwijzingen dat gedrags- of educatieve interventies bijdragen aan correct gebruik van vitamine K-antagonisten bij atriumfibrilleren.
Gedragshulp helpt niet

Een meta-analyse omvatte elf studies met 2246 patiënten en uitkomstmaten time in therapeutic range (TTR), angst, depressie en besluitvormingsconflicten. Bij TTR gaf zelfmonitoring plus educatie geen wezenlijk verschil met standaard­zorg. Educatie had positieve, maar kleine en matig onderbouwde effecten op angst en depressie. Beslishulpmiddelen leken de besluitvorming juist te bemoeilijken. [Clarkesmith et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017;4:CD008600.]

Document acties

Back to top