Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ernstige infecties mogelijk bij bendamustine

PW24 - 09-06-2017
Bij bendamustine (Levact) kunnen zich ernstige infecties voordoen, soms met dodelijke afloop. Bendamustine kan leiden tot lymfocytopenie, waardoor patiënten extra vatbaar zijn voor infecties.
Ernstige infecties mogelijk bij bendamustine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert artsen om bendamustine alleen toe te passen voor de goedgekeurde indicaties, en ook dan alert te zijn op (opportunistische) infecties en cardiale, neurologische en respiratoire toxiciteit. Opmerkzaamheid is ook geboden bij patiënten die eerder zijn geïnfecteerd met hepatitis B, wegens mogelijke reactivering van het virus.

Als zich een infectie voordoet moet staken van de behandeling en/of aanvullende medicatie worden overwogen. Infecties kunnen optreden tot negen maanden na afloop van de behandeling met bendamustine, vooral in combinatie met rituximab.

Bij studies met bendamustine buiten de huidige indicaties en in combinatie met ongeregistreerde middelen is een verhoogde mortaliteit waargenomen.

De nieuwe informatie uit recente studies en analyses wordt opgenomen in de productinformatie en in de bijsluiter. De firma Astellas heeft een Direct Healthcare Professional Communication gezonden aan hematologen, oncologen, ziekenhuisapothekers, de Nederlandse Verenigingen voor Hematologie, Oncologie en Neurologie, de KNMP en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Document acties

gearchiveerd onder: Bendamustine, Infecties, Bijwerkingen
Back to top