Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eftrenonacog goed verdraagbaar

PW11 - 14-03-2017
Intraveneus eftrenonacog alfa gaat bloedingen tegen en is goed verdraagbaar.
Eftrenonacog goed verdraagbaar

Fischer et al. pasten het profylactisch toe bij dertig jongens tot 12 jaar met ernstige hemofilie B, na eerdere therapie. De mediane wekelijkse dosering was 58,6 IE/kg (interkwartielafstand 52,3-64,8). Neutraliserende antilichamen (de primaire uitkomstmaat) werden bij geen van de dertig patiënten waargenomen. Secundair werd naar bloedingen gekeken; de annualized bleeding rate was 2,0 (BI95 0,0-3,1). Bijwerkingen waren vooral nasofaryngitis (7) en vallen (6); vier patiënten ondervonden ernstige bijwerkingen die geen verband hielden met eftrenonacog alfa. De halfwaardetijd van eftrenonacog alfa was 68,6 uur (BI95 61,8-76,0), langer dan van endogeen factor IX (FIX). De klaring was trager dan die van FIX, de recovery verschilde niet. [Lancet Haematol. 2017;4(2):e75-e82.]

Document acties

gearchiveerd onder: Eftrenonacog alfa, Hemofilie
Back to top