Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Drie middelen effectief bij preventie migraine

PW26 - 29-06-2017
Voor de preventie van migraine zijn topiramaat, propranolol en divalproex de effectiefste middelen. Divalproex (het seminatriumzout van valproïnezuur) vermindert het best het aantal maandelijkse hoofdpijndagen, propranolol vermindert het best de hoofdpijnfrequentie en valproaat presteert het best in halvering van hoofdpijnepisoden.
Drie middelen effectief bij preventie migraine

He et al. verrichtten een meta-analyse [J Headache Pain. 2017;18(1):26] waarin ze amitriptyline, divalproex, gabapentine, propranolol, topiramaat en valproaat paarsgewijs en in een netwerk-meta-analyse vergeleken. Van 761 onderzoeken voldeden 32 aan de inclusiecriteria. Van deze klinische onderzoeken uit de periode tussen 1986 en 2015, met in totaal 6052 patiënten, hadden 27 een gerandomiseerde en vijf een kruislingse opzet.

In hun vergelijkingen betrokken de onderzoekers het maandelijkse aantal migrainedagen, frequentie van optreden, aandeel patiënten met minstens 50%  afname in migraineaanvallen, aantal patiënten met bijwerkingen en aantal patiënten die de studie niet voltooiden. Voor zover mogelijk werden de  genoemde middelen (en placebo) direct vergeleken; in tien gevallen bleek dit mogelijk voor minstens een van de genoemde eindpunten. Indirecte  vergelijkingen werden afgeleid uit de netwerk-meta-analyse. Topiramaat, propranolol en divalproex waren de middelen die significant beter scoorden dan placebo. Wat betreft aantal hoofdpijndagen waren er significante verschillen bij topiramaat–placebo, propranolol–placebo en divalproex–placebo; qua hoofdpijnfrequentie bij topiramaat–placebo en amitriptyline–placebo; qua halvering bij topiramaat–placebo, propranolol–placebo, valproaat–placebo, amitriptyline–placebo en divalproex–placebo.

Als bijwerkingen van middelen ter preventie van migraine treden misselijkheid, duizeligheid en paresthesie op de voorgrond. In deze meta-analyse viel divalproex in alle vergelijkingen op door significante toename van misselijkheid. Dit middel werd ook significant vaker gestaakt dan placebo en propranolol.

Document acties

Back to top