Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Beperkte vergoeding ibrutinib

PW26 - 22-06-2017
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om ibrutinib alleen voor een beperkte groep patiënten op te nemen in het verzekerde pakket.
Beperkte vergoeding ibrutinib

Het gaat om de subgroep van oudere, niet fitte patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p)- of TP53-mutatie bij wie toepassing van anti-CD20 gecontra-indiceerd is of meer nadelen dan voordelen biedt.

Als de minister dit advies overneemt, zal het ZIN het gebruik van ibrutinib actief gaan volgen. In 2020 wil het dan rapporteren over het aantal werkelijk behandelde patiënten, de kosten en de duur van behandeling en zorggebruik.

De kosten per patiënt per jaar bedragen € 69.839. Voor de kleine groep patiënten (27 à 79) voor wie een therapeutische meerwaarde is vastgesteld schat het ZIN de budgetimpact op € 1,9 tot € 5,5 miljoen. Bij uitbreiding van indicaties kan dat oplopen tot € 101,7 miljoen. Daarom adviseert het ZIN een nieuwe budgetimpactanalyse bij indicatie-uitbreiding en ook bij nieuwe inzichten over de huidige toepassing.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Ibrutinib
Back to top