Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Afspraken hulpmiddelen: maatwerk voor patiënt

PW24 - 08-06-2017
Het voorschrijven van hulpmiddelen is transparant en doelmatig en elke patiënt moet een hulpmiddel krijgen dat het beste bij hem past. Dat is de uitkomst van het bestuurlijk overleg hulpmiddelen, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers aan de Tweede Kamer.
Afspraken hulpmiddelen: maatwerk voor patiënt

Aanleiding voor het overleg waren signalen dat er te weinig maatwerk is en te veel eenheidsworst bij het verstrekken van hulpmiddelen. Dit speelde voornamelijk bij de diabetes-, incontinentie- en stomahulpmiddelen.

Patiënten, zorgverleners, apothekers, medisch speciaalzaken, zorgverzekeraars, overheid en fabrikanten – de partijen uit het bestuurlijk overleg – hebben gezamenlijk een Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg opgesteld. Hierin staat beschreven wat goede hulpmiddelenzorg is, met drie aparte modules voor stoma, incontinentie- en diabeteshulpmiddelen. Kern hierbij is dat het hulpmiddel moet passen bij de behoefte en het functioneren van de patiënt.

Het kwaliteitskader wordt aangeboden voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit openbaar register geeft aan wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede en verantwoorde zorg is. Zorgverzekeraars zullen daarvan bij de inkoop gebruikmaken en patiënten kunnen hun zorgverzekeraar hierop aanspreken.

Bij de module over diabetes hebben de partijen geen overeenstemming weten te bereiken over de substitutie van bloedglucosemeters op economische gronden. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut zal hierover naar verwachting rond 1 augustus een definitief besluit nemen.

 

 

 

Document acties

Back to top