Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ bekijkt risico's handelsvergunninghouders

PW17 - 26-04-2017
Om de risico’s in kaart te brengen van geneesmiddelenbewaking door fabrikanten verplicht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) alle handelsvergunninghouders een online vragenlijst in te vullen.
IGZ bekijkt risico's handelsvergunninghouders

In de vragenlijst, die bestemd is voor alle firma’s met een vergunning om een geneesmiddel op de Nederlandse markt te brengen, staan algemene vragen over het bedrijf en vragen gericht op de farmacovigilantie-activiteiten. De Inspectie verplicht de bedrijven deze online vragenlijst elke drie jaar in te vullen; volgende maand ontvangen zij daar een brief over.

IGZ heeft een risicomodel ontwikkeld voor geneesmiddelenbewaking in het kader van ‘risicogestuurd toezicht’. Op basis van de vragenlijsten worden de risico’s vastgesteld van een handelsvergunninghouder ten opzichte van andere vergunning-houders.

Geneesmiddelenbewaking is voor zowel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als IGZ een belangrijke taak. Het houden van toezicht op de uitvoering van geneesmiddelenbewaking door bedrijven is specifiek een taak van de Inspectie.

Document acties

Back to top